Renovatie bestaande woningen

Bij ons kunt u terecht voor een complete renovatie van een bestaand rioolstelsel van een woonhuis. Dit houdt in dat we zowel het graafwerk als ook de bestrating kunnen verzorgen. Afhankelijk van de situatie kunnen wij het bestaande straatwerk en / of beplanting tijdelijk verwijderen. Dit indien mogelijk met een mini graver of als dit niet mogelijk is met een schop zodat de bestaande riolering vrij gegraven kan worden en eventueel oude putten en gresbuizen vervangen kunnen worden door PVC riolering. Na het vervangen van de riolering zorgen we dat het straatwerk en / of beplanting weer netjes wordt terug geplaatst.