Erkenning

De meerwaarde van de Sterkin erkenning
De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen.

Stichting Sterkin is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. 

Sterkin en haar rechtsvoorgangers geven onder meer uitvoering aan de volgende erkenningsregelingen:

  • Gastechnische installateurs 
  • Watertechnische installateurs